EKONÁBYTOK

 

Dňa 18. februára 2011 Materská škola ako prvá na Slovensku dostala sponzorský dar, na ktorom deti budú môcť spoznať a denne používať ekologický nábytok od spoločnosti KROOM.

Stratégiou spoločnosti KROOM je vychovávať deti od ranného veku k ekológii čo je aj profilom Materskej školy, ako I. Ekoškôlky na Slovensku. Prostredníctvom priamych hrových aktivít chceme deťom poskytnúť postupné spoznávanie možnosti využitia recyklovaných materiálov a v konečnom štádiu v rámci opotrebovania jeho následné spracovanie.

V deň, keď deti objavili zaujímavé krabice z tvrdých farebných kartónov s netrpezlivým očakávaním sledovali ako z kúskov kartónu vzniká stôl, taburetky, hrad, požiarna stanica, domčeky pre bábiky či boxy na rôzne hračky a iný materiál. A že či nechýbali k tomu drobné doplnkové hračky? Vôbec nie – ani sme sa nenazdali, na hrade sa usídlili draci, princezné, koče, služobníctvo, Šípková Ruženka, v požiarnej zbrojnici už parkovali požiarnické autá s požiarnikmi, bábiky si zariaďovali domácnosť drobným nábytkom a všade bolo rušno. Kreativita, fantázia a hrová aktivita detí sa každým dňom rozvíja a obmieňa podľa požadovaných tematických celkov súbežne s čiastkovýmih edukačnými úlohami a výkonových štandárd.

Veríme, že EKO nábytok v Ekoškôlke je tým pravým darom, ktorý deti obohatí o nové zážitky a poznanie.

 

V mene všetkých detí v projekte ochrany ekológie, ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

  

Zlatica Libaiová

 

001 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
002 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
003 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
004 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
005 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
006 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
007 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
008 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
009 skolka ekonabytok 18.02.2011 pi.jpg
010 skolka ekonabytok 28.02.2011 po.jpg
011 skolka ekonabytok 28.02.2011 po.jpg
012 skolka ekonabytok 28.02.2011 po.jpg
013 skolka ekonabytok 28.02.2011 po.jpg
014 skolka ekonabytok 28.02.2011 po.jpg
015 skolka ekonabytok 01.03.2011 ut.jpg
016 skolka ekonabytok 01.03.2011 ut.jpg
017 skolka ekonabytok 01.03.2011 ut.jpg
018 skolka ekonabytok 01.03.2011 ut.jpg
019 skolka ekonabytok 01.03.2011 ut.jpg
020 skolka ekonabytok 01.03.2011 ut.jpg
021 skolka ekonabytok 02.03.2011 st.jpg

Hlavná stránka