Návšteva knižnice

 

 

8. marec je významný nie len z pohľadu osláv Medzinárodného dňa žien, ale aj ako Mesiaca knihy. Z pohľadu detí z triedy Sovíčat, ktoré sa v dopoludňajších hodinách vybrali do Podunajskej knižnice v Komárne, tiež nazvanej Knižnica Józsefa Szinneyeiho v Komárne tvorila nádej a očakávanie z nového prostredia a poznania spojeného s prežívaním a obohacovaním svojich vedomostných a učebných kompetencií. Cesta netrvala dlho, nakoľko ju lemovali šteklivé lúče jarného slniečka.

Deti v knižnici privítala milá teta, ktorá všetko deťom poukazovala, porozprávala, prečítala krátke príbehy, upozornila ich na možnosť zapísať sa spoločne s dospelou osobou do knižnice ako stály čitateľ. Záver patril voľnému prezeraniu obľúbenej literatúry a žánrov, ktoré si samé vyhľadali v množstve detskej literatúry.

 

 

001 skolka kniznice 03.03.2011 st.jpg
002 skolka kniznice 03.03.2011 st.jpg
003 skolka kniznice 03.03.2011 st.jpg
004 skolka kniznice 03.03.2011 st.jpg
005 skolka kniznice 03.03.2011 st.jpg
006 skolka kniznice 03.03.2011 st.jpg
007 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
008 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
009 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
010 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
011 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
012 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
013 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
014 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
015 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
016 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
017 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
018 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
019 skolka kniznice 07.03.2011 po.jpg
020 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
021 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
022 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
023 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
024 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
025 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
026 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
027 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
028 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
029 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
030 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
031 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
032 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
033 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
034 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
035 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
036 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
037 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
038 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
039 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
040 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
041 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
042 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
043 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
044 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
045 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
046 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
047 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
048 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
049 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
050 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
051 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
052 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
053 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
054 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
055 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
056 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
057 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
058 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
059 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
060 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
061 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
062 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
063 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
064 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
065 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
066 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
067 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
068 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
069 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
070 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
071 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
072 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
073 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
074 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
075 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
076 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
077 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
078 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
079 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
080 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
081 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
082 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
083 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
084 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
085 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
086 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
087 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
088 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
089 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
090 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
091 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
092 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
093 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
094 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
095 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
096 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
097 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
098 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
099 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
100 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
101 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
102 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
103 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
104 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
105 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
106 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
107 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
108 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
109 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
110 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
111 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
112 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
113 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
114 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
115 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
116 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
117 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
118 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
119 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
120 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
121 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg
122 skolka kniznice 08.03.2011 ut.jpg

Hlavná stránka