TROFEJE POĽOVNEJ ZVERI

 

Nitriansky samosprávny kraj, Podunajské múzeum v Komárne, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Komárne, usporiadali v budove Múzea a knižnice na Palatínovej ul. 8 v Komárne zaujímavú výstavu trofejí poľovnej zveri v roku 2010. Na túto zaujímavú výstavu sa boli pozrieť aj deti z triedy Včielok a Sovíčat.

Na vystavených exponátoch deti spoznávali vysokú a nízku zver žijúcu v Našich lesoch, tiež voľne žijúce vtáctvo a množstvo iných zaujímavých trofejí.

Zážitok z tejto výstavy bol naozaj silný a emocionálne vyjadrený na základe už vlastných získaných poznatkov, ktoré deti vyjadrili nie len otvorenou komunikáciou, ale aj výtvarným stvárnením.

 

 

001 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
002 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
003 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
004 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
005 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
006 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
007 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
008 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
009 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
010 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
011 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
012 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
013 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
014 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
015 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
016 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
017 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
018 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
019 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
020 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
021 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
022 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
023 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
024 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
025 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
026 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
027 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
028 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
029 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
030 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
031 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
032 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
033 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
034 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
035 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
036 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
037 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
038 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
039 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
040 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
041 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
042 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
043 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
044 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
045 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
046 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
047 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
048 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
049 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
050 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
051 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
052 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
053 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
054 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
055 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
056 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
057 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
058 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
059 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
060 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
061 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
062 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
063 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
064 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
065 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
066 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
067 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
068 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
069 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
070 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
071 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
072 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
073 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
074 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
075 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
076 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
077 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
078 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
079 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
080 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
081 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
082 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
083 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
084 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
085 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
086 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
087 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
088 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
089 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
090 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
091 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
092 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
093 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
094 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
095 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
096 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
097 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
098 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
099 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
100 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
101 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
102 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
103 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
104 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
105 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
106 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
107 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
108 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
109 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
110 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
111 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
112 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
113 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
114 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
115 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
116 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
117 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
118 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
119 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
120 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
121 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
122 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
123 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
124 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
125 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
126 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
127 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
128 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
129 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
130 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
131 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
132 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
133 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
134 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg
135 skolka polovne trofeje 11.03.2011 pi.jpg

Hlavná stránka