LITERÁRNO – VÝTVARNÁ  SÚŤAŽ  ZLATY  DÔNČOVEJ  2011

 

 

Aj v tomto školskom roku 2010/2011 sa Naše deti zapojili do VII. ročníka súťaže materských škôl, žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií.

Táto súťaž vznikla v roku 2005 pri príležitosti výročia narodenia a 20. výročia úmrtia spisovateľky Zlaty Dônčovej, ktorej literárne diela sú úzko späté s históriou mesta Nitra. V druhom roku súťaže sa k súťaži pripojila aj výtvarná súťaž pre deti materských škôl a zároveň sa rozšírila do celého Nitrianskeho kraja.

Poslaním súťaže je podporovať výtvarné nadanie, cítenie a tvorivosť detí materských škôl, prebúdzať v nich fantáziu a predstavivosť, viesť ich tvorivej činnosti prostredníctvom vyjadrenia svojich zážitkov, pocitov, postojov k ľubovoľnému prečítanému dielu formou ilustrácie.

Všetky deti, ktoré sa svojim prácami zapojili do tejto súťaže uplatnili bohatú fantáziu a predstavivosť o prečítaných rozprávkach alebo divadelných predstaveniach, čo máte možnosť posúdiť aj VY!

 

001 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
002 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
003 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
004 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
005 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
006 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
007 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
008 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
009 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
010 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
011 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
012 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
013 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
014 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011
015 skolka vytvarna sutaz doncova 28.03.2011 po.jpg
28.03.2011

Hlavná stránka