OLYMPIÁDA ŠKÔLKAROV

 

Aj v tomto roku 2011 v rámci osláv 20. výročia Komárňanských dní sa dňa 27. apríla 2011 v Športovej hale v Komárne uskutočnila 11. malá detská olympiáda škôlkárov.

Toto športové dopoludnie bolo zamerané na preverenie pohybových zručností a schopností detí z materských škôl v Meste Komárno.

Deti súťažili v 10 členných družstvách v 6. disciplínach :

 

  1. ALGORITMY – deti prichádzali k méte na kolobežke a postupne vytvárali algoritmy z geometrických tvarov.

  2. PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ – deti sa skákaním na klokaních loptách dostali k pripraveným písmenám, ku ktorým na zhodnú začínajúcu hlásku priradili príslušný obrázok.

  3. NOSOROŽEC – deti štvornožky lezením vpred a nosom viedli loptu do cieľa.

  4. PRIRAĎOVANIE POČTU – preskakovaním švihadla sa deti dostali k číslam od 1 do 10, ku ktorým priradili zhodný počet smailkov.

  5. ROČNÉ OBDOBIA – preskákaním skákacej škôlky, deti priraďovali na základe symbolov ročných období, príslušný obrázok

  6. TRIEDENIE ODPADU – deti z množstva predmetov, vyberali a triedili odpad podľa vyznačených symbolov do kontajnerov z krabíc.

 

V týchto disciplínach sa vystriedalo 15 detí, ktoré aktívne a bojovne reprezentovali Našu Materskú školu v zelených tričkách, ako symbol zdravia, pohody, prírody a zdravého životného štýlu s nekončiacim úsmevom na tvárach detí aj dospelých.

Odmenou za šikovnosť a obratnosť deťom patril nie len veľký potlesk, ale aj Pamätný list so sladkými medailami a čo najviac deti potešilo-vrece plné hračiek, ktoré si spoločne rozdelia so svojimi mladšími kamarátmi v Materskej škole.

Deti sa vrátili unavené ale šťastné, že mohli aj takto prežiť jeden pekný deň so svojimi kamarátmi a pani učiteľkami, na ktorý budeme dlho spomínať a veľa o ňom rozprávať.

 

 

001 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
002 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
003 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
004 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
005 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
006 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
007 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
008 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
009 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
010 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
011 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
012 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
013 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
014 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
015 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
016 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
017 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
018 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
019 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
020 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
021 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
022 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
023 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
024 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
025 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
026 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
027 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
028 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
029 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
030 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
031 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
032 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
033 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
034 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
035 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
036 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
037 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
038 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
039 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
040 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
041 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
042 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
043 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
044 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
045 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
046 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
047 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
048 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
049 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
050 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
051 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
052 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
053 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
054 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
055 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
056 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
057 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
058 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
059 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
060 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
061 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
062 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
063 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
064 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
065 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
066 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
067 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
068 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
069 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
070 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
071 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
072 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
073 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
074 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
075 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
076 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
077 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
078 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
079 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
080 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
081 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
082 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
083 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
084 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
085 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
086 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
087 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
088 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
089 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
090 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
091 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
092 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
093 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
094 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
095 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
096 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
097 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
098 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
099 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
100 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
101 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
102 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
103 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
104 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
105 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
106 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
107 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
108 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
109 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
110 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
111 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
112 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
113 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
114 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
115 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
116 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
117 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
118 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
119 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
120 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
121 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
122 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
123 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
124 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
125 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
126 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
127 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
128 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
129 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
130 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
131 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
132 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
133 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
134 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
135 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
136 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
137 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
138 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
139 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
140 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
141 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
142 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
143 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
144 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
145 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
146 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
147 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
148 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
149 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
150 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
151 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
152 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
153 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
154 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
155 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
156 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
157 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
158 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
159 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
160 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
161 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
162 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
163 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
164 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
165 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
166 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
167 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
168 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
169 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
170 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
171 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
172 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
173 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
174 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
175 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
176 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
177 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
178 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
179 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
180 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
181 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
182 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
183 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011
184 skolka olympiada 27.04.2011 streda.jpg
27.04.2011

Hlavná stránka