Deň matiek – VČIELKY – 11.05.2011

 

Úvodné slová pani učiteľky M. Královej, smerované prítomným matkám, charakterizovali význam dňa, ktorý sa niesol v duchu príprav a významnej oslavy naozaj úprimne a výstižne:

 

„V každodennom zhone si ani neuvedomujeme ako sa striedajú dni pracovné a dni sviatočné. Preto sme si dnes spojili tieto dni do jedného, krásneho dňa. Stretli sme sa tu dnes preto, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nemali nikdy zabúdať. Je to sviatok najdrahších bytostí – sviatok – DEŇ MATIEK. MAMA – to sladké a prosté slovíčko zaznie z úst malého dieťaťa zvyčajne ako prvé alebo je jedno z jeho prvých, a jeho zmysel je pre neho akoby zázrakom jasný, už vtedy, keď význam iných slov ešte nechápe.

MAMA – je prvá istota, ktorú v živote má a dovoľujem si tvrdiť, že vo väčšine prípadov to bude aj vtedy, keď z našej ratolesti vyrastie dospelý človek a bude mať svoje deti.

 Vo Vašom srdci bude stále – VAŠIM DIEŤAŤOM. Jeho osud držíte od malička vo Vašich rukách a je to len na Vás, aby Ste mu tie správne ruky vždy podali, pretože : -Dieťa je kvet, ale pôda, z ktorej rastie sme my, dospelý.- „

 

Poďakovaním od detí za lásku, dobrotu a obetavosť bol milý kultúrny program, ktorý si pripravili deti spoločne so svojimi pani učiteľkami.

 

001 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
002 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
003 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
004 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
005 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
006 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
007 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
008 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
009 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
010 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
011 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
012 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
013 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
014 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
015 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
016 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
017 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
018 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
019 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
020 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
021 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
022 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
023 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
024 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
025 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
026 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
027 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
028 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
029 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
030 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
031 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
032 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
033 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
034 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
035 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
036 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
037 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
038 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
039 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
040 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
041 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
042 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
043 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
044 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
045 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
046 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
047 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
048 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
049 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
050 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
051 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
052 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
053 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
054 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
055 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
056 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
057 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
058 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
059 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
060 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
061 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
062 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
063 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
064 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
065 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
066 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
067 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
068 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
069 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
070 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
071 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
072 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
073 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
074 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
075 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
076 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
077 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
078 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
079 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
080 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
081 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
082 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
083 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
084 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
085 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
086 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
087 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
088 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
089 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
090 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
091 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
092 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
093 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
094 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
095 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
096 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
097 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
098 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
099 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
100 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
101 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
102 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
103 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
104 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
105 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
106 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
107 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
108 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
109 skolka den matiek vcielky10.05.2011 utorok.jpg
10.05.2011
110 skolka den matiek vcielky10.05.2011 utorok.jpg
10.05.2011
111 skolka den matiek vcielky10.05.2011 utorok.jpg
10.05.2011
112 skolka den matiek vcielky10.05.2011 utorok.jpg
10.05.2011
113 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
114 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
115 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
116 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
117 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
118 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
119 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
120 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
121 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
122 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
123 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
124 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
125 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
126 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
127 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
128 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
129 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
130 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
131 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
132 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
133 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
134 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
135 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
136 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
137 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
138 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
139 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
140 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
141 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
142 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
143 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
144 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
145 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
146 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
147 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
148 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
149 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
150 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
151 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
152 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
153 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
154 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
155 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
156 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
157 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
158 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
159 skolka den matiek vcielky11.05.2011 streda.jpg
11.05.2011
160 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
161 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
162 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
163 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
164 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
165 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
166 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
167 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
168 skolka den matiek vcielky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011

Hlavná stránka