Deň matiek – LIENOČKY– 12.05.2011

 

Dňa 12. mája 2011  prebiehala v triede Lienočiek  oslava Dňa matiek. Atmosféra a nálada boli naozaj na neočakávanie prekvapivé. Viac ako deti mali trému z vystúpenia mamičky, ktoré v očakávaní prejavu a správania svojich detí pri prvom verejnom vystúpení v kútiku srdca dúfali, že to Ich dieťa bude šikovné a odvážne. Spočiatku niektorým tá odvaha a smelosť chýbali, no ku koncu sa deti prejavili svojsky tak, ako sa javia v bežnom živote. Ale tak to má byť. Dievčatá sa správali decentnejšie a vážnejšie ako chlapci, ktorí začali šantiť a veseliť sa spolu s publikom.

Záverom musíme jednoznačne konštatovať, že všetky deti boli veľmi šikovné a jednoznačne si zaslúžia nie len mamičkinu slzičku na líčku, ale aj pochvalu za krásny program, ktorý si pripravili s pani učiteľkami, ktorým tiež patrí veľké poďakovanie za dôslednú prácu a citlivý prístup k tým najmenším.

 

 

001 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
002 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
003 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
004 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
005 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
006 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
007 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
008 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
009 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
010 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
011 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
012 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
013 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
014 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
015 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
016 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
017 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
018 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
019 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
020 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
021 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
022 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
023 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
024 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
025 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
026 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
027 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
028 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
029 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
030 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
031 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
032 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
033 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
034 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
035 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
036 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
037 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
038 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
039 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
040 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
041 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
042 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
043 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
044 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
045 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
046 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
047 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
048 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
049 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
050 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
051 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
052 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
053 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
054 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
055 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
056 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
057 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
058 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
059 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
060 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
061 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
062 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
063 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
064 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
065 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
066 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
067 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
068 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
069 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
070 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
071 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
072 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
073 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
074 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
075 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
076 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
077 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
078 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
079 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
080 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
081 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
082 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
083 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
084 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
085 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
086 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
087 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
088 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
089 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
090 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
091 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
092 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
093 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
094 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
095 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
096 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
097 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011
098 skolka den matiek lienocky12.05.2011 stvrtok.jpg
12.05.2011

Hlavná stránka