Návšteva v ZUŠ

 

Deti 5-6 ročné z triedy Sovíčat, navštívili dňa 25.mája 2011 koncertnú sálu v ZUŠ na Ulici letnej č. 12 v Komárne. Spoločne sme sa oboznámili s hudobnými nástrojmi, spevom a prostredím,  významom aj takéhoto typu škôl. Nechýbalo ani pozvanie na ZÁPIS detí na rôzne umelecké odbory, tiež hrejivý pocit z počutia prekrásnych tónov bývalej „škôlkárky“ v hre na zobcovej flaute, ktorá si rada zaspomínala na svoje začiatky a úspechy práve u Nás.

Záujem detí o hru na rôznych hudobných nástrojoch bol obrovský. Záleží len na nás dospelých ako rozvinieme talent a nadanie svojich detí!

Umenie je súčasť nášho života. Je všade... Tvoríme ho, tešíme sa z neho a udržujeme jeho hodnoty v čase.

Každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent už v predškolskom veku, prezentovať ho a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov a úspechov aj v dospelosti.

 

001 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
002 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
003 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
004 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
005 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
006 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
007 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
008 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
009 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
010 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
011 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
012 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
013 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
014 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
015 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
016 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
017 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
018 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
019 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
020 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
021 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
022 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
023 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
024 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
025 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
026 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
027 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
028 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
029 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
030 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
031 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
032 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
033 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
034 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
035 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
036 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
037 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
038 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
039 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
040 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
041 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
042 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
043 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
044 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
045 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
046 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
047 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
048 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
049 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
050 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
051 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
052 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
053 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
054 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
055 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
056 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
057 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
058 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
059 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
060 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
061 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
062 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
063 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011
064 skolka ZUS 25.05.2011 streda.jpg
25.05.2011

Hlavná stránka