Charitatívne vystúpenie v evanjelickom kostole

 

Dňa 16. júna 2011 v odpoludňajších hodinách sa konalo ako každý školský rok charitatívne vystúpenie v rámci slávnostného koncertu detských speváckych zborov ZŠ, MŠ a ZUŠ v Evanjelickom kostole na Ul. františkánov v Komárne.

Na tomto koncerte sa predstavili aj deti zo súboru Hviezdička dvoma veselými piesňami – Zvonili zvončeky a Prečo mačka pradie, pod dirigentským gestom pani učiteľky Evy Mádelovej a korepetíciou pani učiteľky Evy Kerepeckej.

Spev detí bol nie len tým krásny, že bol venovaní všetkým, čo ho rady počúvajú, ale aj tím, ktorí si ho z určitých zdravotných dôvodov zaspievať nemôžu. Atmosféru dopĺňala výborná akustika v priestoroch kostola a dôstojné prostredie.

 Záver tisol mnohým slzy do očí pri úprimnom poďakovaní za dlhoročnú pomoc a ochotu pridať sa k dobrej a tak významnej myšlienke pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. A potom už znela záverečná pieseň, ktorá spojila všetkých prítomných v daný deň, v danú hodinu, v danú minútu na niečo jedinečné, krásne, úprimné a nezabudnuteľné slovami – Spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska, neváhaj a daj sa k nám. Vedľa teba láska beží, bez nej žiť to radšej nežiť, vedľa teba láska beží, neváhaj a daj sa k nám. ...-

 

001 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
002 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
003 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
004 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
005 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
006 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
007 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
008 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
009 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
010 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
011 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
012 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
013 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
014 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
015 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
016 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
017 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
018 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
019 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
020 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
021 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
022 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
023 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
024 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
025 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
026 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
027 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
028 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
029 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
030 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
031 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
032 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
033 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
034 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
035 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
036 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
037 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
038 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
039 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
040 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
041 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
042 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
043 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
044 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
045 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
046 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
047 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
048 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
049 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
050 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
051 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
052 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
053 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
054 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
055 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
056 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
057 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
058 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
059 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
060 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
061 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
062 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
063 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
064 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
065 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
066 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
067 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
068 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
069 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
070 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
071 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
072 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
073 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
074 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011
075 skolka spievanie 16.06.2011 stvrtok.jpg
16.06.2011

Hlavná stránka