Plenárna schôdza  RaPŠ, konaná dňa 13. 09. 2011 v MŠ Kapitánova ulica 29, 945 01 Komárno 

 

zápisnica plenárnej schôdze RaPŠ 13.09.2011

 

SAM_5227.jpg
13.09.2011 16:05
SAM_5228.jpg
13.09.2011 16:18
SAM_5230.jpg
13.09.2011 16:18
SAM_5231.jpg
13.09.2011 16:19
SAM_5233.jpg
13.09.2011 16:19
SAM_5234.jpg
13.09.2011 16:21
SAM_5237.jpg
13.09.2011 16:23
SAM_5238.jpg
13.09.2011 16:41
SAM_5239.jpg
13.09.2011 16:41

Hlavná stránka