NAJKRAJŠÍ  SEN . . .

  

Tak sa volá výtvarná súťaž, pre materské a základné školy, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času – Rozmarínova č. 2 v Komárne.

Témou bola : Sen – želania, priania a túžby detí , ale aj skutočné vysnívané sny.

Cieľ: Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami . Súťaž im poskytla neobmedzenú možnosť pre sebarealizáciu svojich malých výtvarných diel.

Vernisáž sa uskutočnila v stredu 30.11.2011 o 14.00 hodine v priestoroch CVČ v Komárne.

Na tejto vernisáži sa prezentovalo 12 výtvarných prác detí z triedy Včielok a Lienočiek, kde čestné uznanie a diplom obdržali  :

 

Filip KAJAN   a   Marek RAJKO.

 

 Úprimne gratulujeme!

 

Samozrejme sme boli aj my zvedaví na detské práce, preto sa deti z Materskej školy spoločne vybrali prezrieť si túto výstavu, ktorá sa im veľmi páčila a každý si vedel vybrať ten „svoj“ detský sen.

 

001 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 10:58
002 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:46
003 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:47
004 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:48
005 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:49
006 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:49
007 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:50
008 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:51
009 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:55
010 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:55
011 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:56
012 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:56
013 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:57
014 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:57
015 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:57
016 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:57
017 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:58
018 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:00
019 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:03
020 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:03
021 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:03
022 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:10
023 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:11
024 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:11
025 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:17
026 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:18
027 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 12:24

Hlavná stránka