VESMÍR  OČAMI   DETÍ.

 

Tak sa volá výtvarná súťaž , ktorú vyhlasujú  SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ v HURBANOVE v spolupráci s HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI  ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTROM VOĽNÉHO ČASU a REGIONÁLNYM I OSVETOVÝMI  STREDISKAMI ako XXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže.

To bol tiež jeden z dôvodov, prečo sa dňa 2. februára 2012 v dopoludňajších hodinách vybrali deti z triedy Včielok a Sovíčat so svojimi pani učiteľkami a súhlasom zákonných zástupcov autobusom do Hurbanova  na návštevu Ústrednej Hvezdárne v Hurbanove. Táto zážitková aktivita bola zámerne cielená k aktívnej motivácii vyjadrenia svojich emócií, zážitkov a predstáv z tejto naozaj nezabudnuteľnej  návštevy. To, že deti sa naozaj zaujímali o všetko, dokazuje  fotodokumentácia a video, ktoré nám budú neustále pripomínať túto fantastickú návštevu.

 

 

002 skolka hvezdaren 30.01.2012.jpg
30.01.2012 12:11
003 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:08
004 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:09
005 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:10
006 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:10
007 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:10
008 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:14
009 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:14
010 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:20
011 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:20
012 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:20
013 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:21
014 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:21
015 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:21
016 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:43
017 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:43
018 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:43
019 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:44
020 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:44
021 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:54
022 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:54
023 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:54
024 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:55
025 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:55
026 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 11:55
027 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
028 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
029 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
030 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
031 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
032 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
033 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:29
034 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:30
035 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:30
037 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:32
038 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:33
039 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:35
040 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:36
041 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:36
042 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:36
043 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:37
044 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:37
045 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:37
046 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 12:38
048 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 13:01
049 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 13:01
051 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 13:05
052 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 13:05
053 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 13:09
054 skolka hvezdaren 02.02.2012.jpg
02.02.2012 13:09

Hlavná stránka