Zápis detí do ZŠ

 

V dňoch 09.a 10. februára 2012  prebiehal zápis detí do prvého ročníka základných škôl, kde deti z triedy SOVÍČAT spoločne so svojimi rodičmi navštívili zvolenú základnú školu podľa svojich predstáv a s pocitom neznámeho, úspešne  absolvovali  zápis Svojich detí.

 

 

        

ZŠ Pohraničná Komárno

ZŠ Rozmarínová Komárno

ZŠ Komenského Komárno

 

 

Hlavná stránka