FAŠIANGOVÝ  KARNEVAL 

 

I. Ekoškôlky v Komárne sa konal práve v krásny zimný deň – 14.februára  2012 – v Deň svätého Valentína. A to je teda čo povedať!

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia.  Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.

Fašiangy u Nás boli tou zvláštnou časťou roka, keď -ako hovorí tradícia- „by malo byť všetko naopak“, kde sa stretli všetci nepoznane spoznaní spolu na veľkom karnevale masiek, šaša a šašulky s tichou výzvou, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý a veselý ako fašiangový čas.

No veď napokon, posúďte s Nami!

 

001 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:33
002 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:33
003 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:33
004 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:33
005 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:34
006 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:34
007 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 12:34
008 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 13:18
009 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 14:24
010 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 16:57
011 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 16:58
012 skolka karneval 10.02.2012.jpg
10.02.2012 17:17
013 skolka karneval 13.02.2012.jpg
13.02.2012 13:29
014 skolka karneval 13.02.2012.jpg
13.02.2012 13:29
015 skolka karneval 13.02.2012.jpg
13.02.2012 13:30
016 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:13
017 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:14
018 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:14
019 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:16
020 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:16
021 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:17
022 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:17
023 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:18
024 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:22
025 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:28
026 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:29
027 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:29
028 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:30
029 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:30
030 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:31
031 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:32
032 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:32
033 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:33
034 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:33
035 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:35
036 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:35
037 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:36
038 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:36
039 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:36
040 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:38
041 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 09:46
042 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:35
043 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:35
044 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:36
045 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:36
046 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:37
047 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:37
048 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:38
049 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:40
050 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:42
051 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:42
052 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
053 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
054 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
055 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
056 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
057 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
058 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:43
059 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
060 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
061 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
062 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
063 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
064 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
065 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:44
066 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:45
067 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:45
068 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:45
069 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:45
070 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:45
071 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:46
072 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:46
073 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:46
074 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:47
075 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:48
076 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:48
077 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:48
078 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:49
079 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:50
080 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:51
081 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:51
082 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:52
083 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:54
084 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:54
085 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:54
086 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:55
087 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:55
088 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:55
089 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:55
090 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:55
091 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:56
092 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:57
093 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 10:58
094 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:00
095 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:00
096 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:01
097 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:01
098 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:02
099 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:02
100 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:03
101 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:03
102 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:03
103 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:03
104 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:04
105 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:04
106 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:05
107 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:05
108 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:05
109 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:05
110 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:05
111 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:06
112 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:06
113 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:06
114 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:06
115 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:06
116 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:06
117 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:07
118 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:08
119 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:08
120 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:08
121 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:09
122 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:09
123 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:10
124 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:10
125 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:10
126 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:10
127 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:11
128 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:11
129 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:12
130 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:12
131 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:13
132 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:13
133 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:13
134 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:13
135 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:14
136 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:14
137 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:14
138 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:15
139 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:16
140 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:16
141 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:17
142 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:17
143 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:18
144 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:18
145 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:19
146 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:19
147 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:23
148 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:24
149 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:25
150 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:27
151 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 11:29
152 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:03
153 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:04
154 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:04
155 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:04
156 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:04
157 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:05
158 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:06
159 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:06
160 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:07
161 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:07
162 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:08
163 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:08
164 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:09
165 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:09
166 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:09
167 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:10
168 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:10
169 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:11
171 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:12
172 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:12
174 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:13
175 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:13
176 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:14
177 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:14
178 skolka karneval 14.02.2012.jpg
14.02.2012 12:14

Hlavná stránka