V E S M Í R  O Č A M I   D E T Í

Tak sa volá výtvarná súťaž , ktorú vyhlasujú  SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ v HURBANOVE v spolupráci s HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI  ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTROM VOĽNÉHO ČASU a REGIONÁLNYM I OSVETOVÝMI  STREDISKAMI ako XXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže.

Súťaž prebehne v dvoch kolách         1. etapa – okresné kolo

                                                            2. etapa – celoslovenské kolo

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. Marca 2012 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove  . Zasadnutie poroty celoslovenského kola je plánované na 4. Apríla 2012.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

 

Do tejto výtvarnej práce sa zapojili tieto práce detí z triedy  Včielok a Sovíčat :  /viď fotogalériu/.

 

 

001 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:16
002 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:16
003 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:16
004 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:16
005 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:17
006 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:17
007 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:17
008 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:17
009 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:18
010 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:18
011 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:18
012 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:18
013 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:18
014 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 12:18
015 skolka vesmir ocami deti 28.02.2012.jpg
28.02.2012 13:25

Hlavná stránka