P O Z V Á N K A – 19

 

13.07.2012 Komárňanská televízia

Dňa 14. júna 2012  odpoludnia sa konal ako každý školský rok charitatívny slávnostný  koncert detských speváckych zborov ZŠ, MŠ a ZUŠ v Evanjelickom kostole na Ul. františkánov v Komárne.

Na tomto koncerte sa predstavili aj deti z Našej Materskej školy zo súboru Hviezdička dvoma veselými piesňami – Jar, jar, jar, a Keď otvorí škôlka vrátka... , pod dirigentským gestom pani učiteľky Jany Jobbágyovej a korepetíciou pani učiteľky Evy Kerepeckej.

Spev detí bol nie len tým krásny, že bol venovaný všetkým, čo ho rady počúvajú, ale aj tím, ktorí si ho z určitých zdravotných dôvodov zaspievať nemôžu. Atmosféru dopĺňala výborná akustika v priestoroch kostola a dôstojné prostredie. Nechýbali ani  hostia, ako Eva Ruthová a Dušan Kovarčík.

 

Záver tisol mnohým slzy do očí pri úprimnom poďakovaní za dlhoročnú pomoc a ochotu pridať sa k dobrej a tak významnej myšlienke pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne na Ul. priateľstva.

 

riaditeľka MŠ

 

 

 

001 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:39
002 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:39
003 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:40
004 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:40
005 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:40
006 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:41
007 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:42
008 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:42
009 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:42
010 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:42
011 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:42
012 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:45
013 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:49
014 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 17:54
015 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:00
016 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:00
017 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:00
018 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:01
019 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:01
020 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:01
021 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:01
022 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:01
023 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:01
024 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:02
025 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:02
026 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:02
027 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:03
028 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:03
029 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:04
030 skolka spievanie v kostole 14.06.2012.jpg
14.06.2012 18:16

Hlavná stránka