ROZLÚČKA  PREDŠKOLÁKOV

 

26. jún 2012 – MATERSKÁ  ŠKOLA, KAPITÁNOVA ul. 29, 94501 KOMÁRNO

 

„Človek je sprvu maličký a volajú ho dieťatko.

Tak mu je dobre, presladko, že by chcel zostať navždycky v náručí svojej mamičky.

Dieťatko rastie na dieťa. Už nenosia ho v náručí.

Samo sa púšťa do sveta okolo domu na skusy, len čo sa chodiť naučí.“

 

Týmito veršami Jána Kostru by som chcela vystihnúť všetky pocity, ktoré teraz spoločne prežívame.  Ešte si živo pamätáme uplakané tváričky detí, ktoré boli odpútané z náručia svojich rodičov do celkom cudzieho sveta. To nás nabádalo k tomu, aby toto prostredie bolo vytvorené srdcom, dušou a aby deťom pripomínalo rodinné prostredie. Preto pani učiteľky neraz nahrádzali deťom maky, ich ruka prechádzala po líčkach detí a utierali im slzy. Tieto slzičky vyschli a s pribúdajúcimi dňami, keď zistili, ako im je v materskej škole dobre, kde si našli kamarátov, zžili sa s prostredím. Ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú dokonale pripravené na vstup do základnej školy.

Po dobrej spolupráci a skúsenostiach s rodičmi, apelujeme za Vás, aby Ste boli nápomocní aj budúcim učiteľom Vašich detí na základnej škole, aby úroda Vášho ďalšieho spoločného cieľa bola taká bohatá ako v Našej doterajšej spolupráci.

„My však vieme, že všetko sa mení. Nezostane všetko navždy tak, lebo raz ráno v jeseni sa zasa premení, keď tieto deti v školskej predsieni stanú si ako žiačka a či žiak.“

 Veríme, že budú deti spolu s rodičmi šťastné, čo Vám zo srdca prajeme my učiteľky ale aj celá komunita školy. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

Riaditeľka Materskej školy – Zlatica LIBAIOVÁ

 

 

001 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:29
002 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:30
003 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:32
004 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:42
005 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:42
006 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:42
007 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:43
008 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:49
009 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 09:57
010 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:01
011 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:02
012 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:22
013 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:22
014 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:23
015 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:23
016 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:24
017 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:54
018 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:54
019 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:57
020 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:58
021 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:59
022 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:13
023 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:15
024 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:15
025 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:17
026 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:17
027 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:30
028 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:32
029 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:33
030 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:33
031 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:33
032 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:33
033 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:34
034 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:35
035 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:35
036 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:37
037 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:39
038 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:40
039 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:40
040 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:43
041 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:43
042 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:43
043 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:44
044 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:44
045 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:44
046 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:48
047 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:48
048 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:50
049 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:50
050 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:50
051 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:53
052 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:58
053 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:59
054 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 10:59
055 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:02
056 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:05
057 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:10
058 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:10
059 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:12
060 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:14
061 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:15
062 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:16
063 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:17
064 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:17
065 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:17
066 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:20
067 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:21
068 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:21
069 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:21
070 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:26
071 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:29
072 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:29
073 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:30
074 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:30
075 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:30
076 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:31
077 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:32
078 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:32
079 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:33
080 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:34
081 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:35
082 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:36
083 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:37
084 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:39
085 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:45
086 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:46
087 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:48
088 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:49
089 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:49
090 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:50
091 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:50
092 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:51
093 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:51
094 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:51
095 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:51
096 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:52
097 skolka rozlucka 26.06.2012.jpg
26.06.2012 11:52

Hlavná stránka