Motto:
Človek sa nenarodí dobrý alebo zlý, ale dobrým a zlým sa stane v závislosti od životného prostredia a od výchovy.

Anton Semjonovič Makarenko

facebook

 

 

Peo

     
 

O nás

 
 

História

 
 

Súčasnos

 
 

Kontakt

 
 

Spolupráca

 
 

Aktivity

 
 

Krúžková činnos

 
 

Projekty

 
 

Rada školy

 
 

RaPŠ

 
 

Stravovanie

 
 

Mater. techol. zab. školy

 
 

CO detí v MŠ

 
 

Naše úspechy

 
     
JeseňZimaJarLeto

Hanka

     
 

Školský vzdel. program

 
 

Triedy

 
 

Pedagogický zbor

 
 

Kompetencie detí

 
 

Zápis do MŠ

 
 

Predprimárne vzdel.

 
 

Denné činnosti

 
 

Deti so ŠVVP

 
 

Profil absolventa

 
 

Formy, stratégie

 

 

Informácie pre rodičov

 
 

Sociálni partneri

 
 

My v médiách

 
 

Diskusné fórum

 
     

 

AKTIVTY

stránka je umiestnená vďaka firme

Metrona s.r.o.

   last update 19.09.2018
Š desing Z. Libaiová & B. Martinček 2009

.