Krúžková činnosť

  • Športovo-telovýchovný krúžok – každý utorok dopoludnia v telocvični. viac...

  • Spevácky odbor – každý štvrtok dopoludnia. viac...

  • Tanečný odbor – spolupráca so ZUŠ.

  • Predplavecký krúžok – týždenné kurzy. viac...

  • Výučba Aj – utorky odpoludnia. viac...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná stránka