Materiálno-technické zabezpečenie školy

 

Na základe Vyhlášky 527/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR zabezpečujme počas predprimárneho pobytu detí v Materskej škole  vhodné materálno-technické a priestorové zabezpečenie s  vytvorením celkovej pohody, s pozitívnym ovplyvňovaním osobnosti dieťaťa s maximálnym uspokojovaním ich psychických, citových a telesných potrieb.

Prostredie Materskej školy je rodinné, spĺňa estetické a emocionálne kvality, na výber zariadenia nábytku, textílií platia bezpečnostné a hygienické normy. Harmonickosť prostredia sa podľa finančných možností mení a modernizuje za pomoci vedenia školy, rodičov a neodmysliteľnou spoločnou spoluúčasťou detí a učiteliek, kde každá trieda a priestor školy sú originálne a jedinečné.

Celý interiér a exteriér školy úzko súvisí s cieľmi Materskej školy, výchovou a vzdelávaním a s následným učením sa dieťaťa. Podnetnosť prostredia neustále navodzujeme priaznivou sociálno-emocionálnou atmosférou v celom areáli školy. Deti majú možnosť voľne a bezpečne sa pohybovať, realizovať s poskytovaním spontánneho a zámerného učenia.

 

Vybavenie MŠ s bezpečným a funkčným zabezpečením:

 • hračky – kvalita, primeranosť veku, bezpečnosť

 • materiálno-technické vybavenie – výpočtová technika, audiovizuálna technika, hudobné nástroje, telovýchovné náradie a náčinie, učebné pomôcky, detská a odborná literatúra, prírodný, výtvarný, pracovný, grafomotorický materiál

 • stoly a stoličky – prispôsobené rastu detí

 • nábytok – vhodné rozmiestnenie, primeranosť, bezpečnosť

 • ležadlá – stabilné, tepelne izolované, ľahko prenosné

 • hrové kútiky – vybavené účelovo a priestorovo

 • areál MŠ – ihriská, záhrady, pieskoviská, telovýchovné zariadenia, hojdačky, oplotenie

 • zaistené - základné podmienky pre deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Spôsob zabezpečenia :

 • pravidelné úhrady rodičov za MŠ

 • rozpočet RaPŠ (Rodičia a priatelia školy)

 • drobné sponzorské dary

 • služby Comorra servis

25.11.2010  - V jesennom období po havarijnej situácii, ktorá vznikla po intenzívnych dažďoch v letných mesiacoch, sa za pomoci vyčlenených peňazí Mesta Komárno podarilo zrekonštruovať zadné ľavé krídlo vonkajšej fasády budovy spojené s výmenou 5. okien. Práca bola prevedená prostredníctvom COMORRA servis.
Škoda len, že sa nenašlo viac peňazí z mestského rozpočtu, aby bola zrekonštruovaná celá fasáda s potrebnými náležitosťami, nakoľko budova Materskej školy si zaslúžene nesie čestné uznanie v predprimárnej príprave detí pred vstupom do ZŠ.
Veríme, že nové volebné obdobie v roku 2010 prinesie aj nové šance na dosiahnutie splnenia dlhodobých žiadostí a projektov cielených na rekonštrukciu Našej školy.

P.s. Fotodokumentácia hovorí za všetko.

 

001 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
002 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
003 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
004 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
005 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
006 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
007 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
008 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
009 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
010 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
011 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
012 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
013 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
014 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
015 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
016 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
017 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
018 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
019 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
020 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
021 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
022 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
023 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
024 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
025 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg

 

 

Hlavná stránka