Pedagogický zbor

 

Riaditežka školy: Zlatica Libaiová

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok od 10:30 do 11:30 hod.

Neplatená poverená zástupkyňa: Eva Mádelová

 

Zodpovednos za  ZŠS: Agnesa Vörosö

Pôsobisko: ZŠ Ul. pohraničná

Pracovníčky školy :  funkcia :   

1. Zlatica LIBAIOVÁ   riad. školy 
2 Eva MÁDELOVÁ   uč.MŠ 
3 Marta ADAMEKOVÁ  uč.MŠ
4 Mária KRÁLOVÁ   uč.MŠ 
5 Iveta GALLAIOVÁ   uč.MŠ
6 Jana JOBBÁGYOVÁ  uč.MŠ 
7 Erika ŠAJGÁLOVÁ  školníčka, kurička 
8 Judita FILKÓOVÁ  upratovačka na 50%
9 Ožga ADAMÍKOVÁ kuchárka
     

Triedy:

IV. veková skupina, deti 3-4 ročné - LIENOČKY: 20 detí

V. veková skupina,  deti 3-6 ročné - VČIELKY: 21 detí

VI. veková skupina, deti 5-6 ročné - SOVÍČATÁ: 19 detí

 

Vyučujúce:

LIENOČKY: Marta Adameková, Iveta Gallaiová  

VČIELKY: Mária Králová, Jana Jobbágyová

SOVÍČATÁ: Zlatica Libaiová, Eva Mádelová

Hlavná stránka