Adamkove kocky zdravia

 

Milé deti,

 

 

chcem sa vám predstaviť volám sa Adamko a budem rád váš dobrý kamarát.

Veľmi si prajem, aby sme všetci boli zdraví. Kedysi som bol často chorý, ale teraz som už celkom v poriadku, lebo sa snažím žiť zdravo. Viete ako sa to dá?

Treba dodržiavať 12 zásad zdravého života. Ja ich nazývam „kocky zdravia"

Každá z nich zobrazuje to, čo naše zdravie posilňuje a upevňuje.

 

 

Váš Adamko

 

 

 

 

 

 

Milí rodičia, milí pedagógovia,

 

dovoľte mi ukrátiť Vás o chvíľočku z Vášho cenného času, aby som Vás v krátkosti oboznámil  s projektom, ktorý chce Váš čas premeniť na čosi cenné, čo by obohatilo, potešilo a naučilo Vaše ratolesti mať v úcte a starať sa o to, čo sa nedá nikde kúpiť - zdravie.

Avšak k dosiahnutiu tohto cieľa ste nevyhnutným pomocníkom práve VY.

 

12 ADAMKOCIEK ZDRAVIA reprezentuje 12 zásad podpory zdravého života:

 

1. Pestrá strava

5. Čistý vzduch

9. Denný poriadok

2. Hygiena

6. Otužovanie

10. Ochrana prírody

3. Pohyb a šport

7. Krása prírody

11. Voľný čas

4. Spánok

8. Hra a tvorivosť

12. Rodina

 

Zásady nie sú usporiadané podľa stupňa dôležitosti. Dovedna sa dotýkajú zdravia telesného, psychického i duševného. 12 zásad zdravého života predstavuje i 12 komplexných problémov... Dotýkajú sa nás všetkých, musíme ich riešiť primerane k svojmu veku, možnostiam a schopnostiam...

Projekt je zostavený tak, aby spestril čas rovnako deťom v materských školách i deťom doma, a práca s ním bola rovnako jednoduchá pre rodičov ako i pre pedagógov. Som presvedčená, že pri „plnení úloh" pomôže ľahko pripraviť dieťaťu zaujímavý a príťažlivý náučný program, a že deti Vašu snahu a trpezlivosť ocenia.

Dôležitým sprostredkovateľom odkazov je Adamko, ktorý sa verím časom stane kamarátom Vašich detí. Prostredníctvom vnímavého Adamka deti môžu spoznať veľa vecí, užitočných pre život, okrem iného akceptovať aj ľudí, ktorí sú zdravotne oslabení, či chorí, ako bol voľakedy Adamko.

Dieťa treba pri plnení úloh nechať pracovať pokiaľ možno samostatne, predkladaním hotových riešení by sme mu neprospeli. Dôležitú úlohu pre rozvoj samostatného myslenia a vyjadrovania detí má Váš spoločný dialóg...

Dúfam, že sa Vám s týmto zošitom bude dobre pracovať, že si deti Adamka obľúbia, a že svojrázne Adamkove zásady zdravého života čoskoro prinesú svoje ovocie.

 

 

 

 

 

KVAPÔČKA NÁDEJE aj pre Teba !

 

V živote človeka sa raz všetko začína, aj končí. Ak sa narodíme, začíname pomaly starnúť, až príde posledná sekunda života.

Možno tak patetické, ale určite veľmi reálne, hlavne v dnešnej unáhlenej, ubolenej, aktívnej a ťažkej dobe. Myslíme na deti, na ich maximálne blaho, na ich dobro, na svoje pohodlie, na svoje zamestnanie, na peniaze, módnosť, predstižnosť a mnoho iných vecí.

Ale ak sa rozbehneme, šliapeme do pedálov a pridávame si ďalšie závažia a nepoľavíme, lebo nechceme zaostať za tými ostatnými, finišujeme k cieľu, ktorý je často neistý a rozmazaný, dostaneme sa do stavu, keď strácame možno nad sebou kontrolu. Stručne povediac, naháňame sa za cieľom, ktorý je určite krásny, no cesta k nemu je ťažká, prácna, obetavá a kľukatá. Kľukatí sa vtedy, ak nás začne niečo bolieť, potom pichať, trhať, sťahovať, až brzdiť v aktívnej činnosti a práci. Povieme si:  No čo, veď to prejde ! Áno, prejde raz, dva razy, možno aj tretí raz. A potom? No čo príde po tom? No prídu aj otázky: Prečo som sa neliečil, pravidelne neužíval lieky, nemyslel na seba a svojich blízkych?

A teraz, lekári pomôžte! Áno, ak môžu, pomôžu! Ale v dnešnej dobe aj tá pomoc je niekedy prchká, ako ten zajac poľný. Ak máš, máš, ak nemáš, dones si a ak nemáš nič, popros pána Boha, ktorý Ti určite pomôže.

Takže, nečakajme na zázraky a pomôžme si navzájom už dnes!

Že ako?

No  jednoducho!  Buďme  trochu  humánny  voči  sebe,   aj  keď  je  toto  slovo dnes  trochu viac moderné a možno aj moralizujúce. Že mudrujem? To vôbec NIE!

Učíme už naše malé deti,  ktoré  sú  tak  nevinné  a  čisté k  tomu, aby  sa  zdravo stravovali, zdravo žili, pomáhali si, vedeli si otvoriť svoju detskú dušičku, aby poznali svoje telo, poznali vznik života, záchranu a ošetrenie chorých.

No a čo, ak sa raz stane nešťastie? To je už slovo, ktoré určite zatrasie každým z nás. V danom momente nám prebehne mysľou množstvo otázok : Čo sa stalo? Prežije? Ako pomôžem? Je to moje dieťa, môj blízky? Čo bude ďalej?

A sme tu!  Funguje  tiesňové  volanie,  štartuje  sanitka,  aktivizuje  sa  pohotovostný  personál,  pripravuje  sa  operačná sála a zrazu... chýba to najdrahšie - KRV! Ak jej niet, začína boj, boj o to najcennejšie, boj o život ! Možno o život detí, ktoré sú tak nevinné, o životy ľudí, ktorí sú bezmocní.

A  práve  tu  prichádza aj  naša „KVAPÔČKA NÁDEJE“ aj pre Teba!,  ktorá  dokáže  neraz  zachrániť orgány, telo a to najdrahšie - ŽIVOT.  Dnes je to život Tvoj, Tvojho dieťaťa, Tvojho blízkeho, zajtra Môj. A za to všetko sme všetci vďační a chceme pomôcť dnes, aby zajtra nebolo neskoro !!!

Projekt "KVAPÔČKA NÁDEJE aj pre Teba!" vznikol na základe už terciárneho projektu škôl podporujúcich zdravie v MŠ na Ul. kapitánovej č. 29 v Komárne, za spolupráce s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne, Transfúznou stanicou v Komárne a samozrejme s rodičmi a širokou verejnosťou. Prispel k tomu aj čiastkový projekt ADAMKO.

Ako sme postupovali v realite?

Dňa 20.09.2005 bol rodičom v Materskej škole predstavený projekt ŠPZ, tiež jeho čiastkové projekty. Dôležitosť dostal pod projekt  KVAPÔČKA NÁDEJE  aj pre Teba, ktorý mal veľmi pozitívny ohlas.

 

 

Hlavná stránka