Angličtina

 

 

  Včielky

 

001 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59
002 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59
003 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59
004 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59
005 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59
006 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59
007 anglictina vcielky 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:59

 

 

Sovíčatá

 

001 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
002 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
003 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
004 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
005 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
006 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
007 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:32
029 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:47
030 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:47
031 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:47
032 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:48
033 anglictina sovicata 11.10.2011 utorok.jpg
11.10.2011 14:48

 

 

SKORÉ  ZAČIATKY – takýto názov nesie krúžok anglického jazyka, ktorý sa aj v tomto školskom roku 2010/2011 začal v mesiaci október 2010 a potrvá do konca mája 2011, keď úspech a komunikačné jazykové schopnosti detí budú ocenené nielen dobrým pocitom ale aj radosťou nad získaným OSVEDČENÍM o absolvovaní základov anglického jazyka v rámci predprimárneho vzdelávania v Materskej škole.

Krúžková činnosť prebieha v odpoludňajších hodinách vždy v utorok pod vedením pani učiteľky Evy Plachej. Aktivity sú zamerané na hru a hrové činnosti a edukačné aktivity so zámerným osvojovaním si nových slov a slovných spojení. Deti sa na tieto stretnutia vždy veľmi tešia plné očakávania a radosti z poznávania niečoho nového.

 

 

 

 

Predvádzanie znalostí angličtiny na rozlúčke so materskou školou 23.06.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SovíčatáV Materskej škole sa každý utorok odpoludnia stretávajú deti z triedy VČIELOK a SOVÍČAT s pani učiteľkou a dobrou tetou Evou PLACHOU, spolumajiteľkou Jazykovej školy PRO AMERICANA v Komárne, ktorá vedie deti od začiatkov výučby anglického jazyka až po pokročilých hravou a zaujímavou formou k správnemu osvojeniu si postupných komunikačných schopností.

 

 

Prečo by sa mali malé deti učiť cudzí jazyk?

 

„Deti, ktoré sa začnú učiť cudzí jazyk v rannom veku, vedia lepšie porozumieť svoj rodný jazyk, lebo si začínajú uvedomovať existenciu jazyka ako javu. Ich kultúrny rozhľad je širší ako kultúra, rozhľad jednojazyčných detí, ktoré často veria, že ich vlastná kultúra, jazyk a ich zvyky sú jediné, na ktorých na svete záleží. Uvedenie cudzieho elementVčielkyu do detského sveta deťom pomáha vyvinúť si schopnosť tolerancie k ľuďom odlišným od nich a z dlhodobého hľadiska prispieva k ľuďom odlišným od nich a z dlhodobého hľadiska prispieva k medzinárodnému porozumeniu.“

                            (Renzo Titone, Bilinguálne Vzdelávanie ako Veľká Hra).

 

 V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov. Záujem zo strany žiakov a ich rodičov neustále rastie. Nielen rodičia, ale aj celospoločenský vývin, otvorenie sa našej krajiny smerom k Európe si žiada dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti

 

 

Hlavná stránka