Cvičenie v telocvični v  ZŠ - Pohraničná – každý utorok – Libaiová, Mádelová

 

 

A takto cvičia Sovíčatá v telocvični 02.03.2011

 

viac...

 

 

V rámci pohybových a relaxačných cvičení každú stredu v dopoludňajších hodinách navštevujú  telocvičňu ZŠ Pohraničná v Komárne deti z triedy SOVÍČAT kde si majú možnosť precvičiť a oboznámiť sa so všetkým možným a prístupným náradím a náčiním. Jedným z najobľúbenejším sú aj lopty, lopty veľké, malé, volejbalové, tenisové, disketové a rôzne iné. Práve na loptové hry a aktivity bolo zamerané dopoludnie venované deťom z materských škôl a mladším žiakom zo ZŠ Pohraničná, ktoré sa tiež uskutočnilo dopoludnia, v stredu dňa 24.novembra 2010. Celé milé športovanie sa nieslo pod názvom ŠANTENIE s LOPTOU.

Po úvodnom privítaní sa deti rozdelili do skupín na stanovištia a začalo sa športové zápolenie, ktoré nemalo konca. Ale pred obedom sme však túto športovú aktivitu ukončili a deťom boli odovzdané medaile, samozrejme v tvaru lopty a malá maškrta, ktorá rozmaznávala jazýčky niektorých detí.

Záver patril veľkému potlesku, tancu a poďakovaniu za spoločne strávené chvíle.

 

001 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
002 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
003 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
004 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
005 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
006 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
007 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
008 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
009 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
010 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
011 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
012 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
013 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
014 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
015 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
016 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
017 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
018 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
019 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
020 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
021 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
022 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
023 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
024 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
025 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
026 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
027 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
028 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
029 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
030 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
031 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
032 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
033 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
034 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
035 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
036 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
037 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
038 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
039 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
040 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
041 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
042 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
043 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
044 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
045 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
046 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
047 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
048 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
049 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
050 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
051 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
052 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
053 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg
054 skolka santenie s loptou 24.11.2010 streda.jpg

 

 

 

V rámci osláv 19. výročia Komárňanských dní sa dňa 29. apríla 2010 v Športovej hale v Komárne uskutočnila 10. malá detská olympiáda škôlkárov.

019 olympiada skolkarov 29.04.2010 stvrtok.jpg 061 olympiada skolkarov 29.04.2010 stvrtok.jpg 002 olympiada skolkarov 29.04.2010 stvrtok.jpg viac...

Cvičenie v telocvični  ZŠ Pohraničná 22.09.2009

 

 

Komárňanské dni 2007 športová hala športové dni - video

 

Hlavná stránka