Hvezdáreň

 

Aj v tomto školskom roku 2010/2011 sa Naša Materská škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, ako XXVI. ročník, ktorú vyhlásila SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ v HURBANOVE v spolupráci s HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU a REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI.

Do súťaže sme sa zapojili s 11. prácami jednotlivcov, ktorí predstavujú 1. kategóriu súťažiacich – deti predškolského veku.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2011 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je plánovaná na 8. apríla 2011.

 

 

Návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo

V stredu  3. februára 2010 , sme navštívili s triedou VČIELOK a SOVÍČAT veľmi zaujímavú lokalitu v Hurbanove. So súhlasom rodičov sa deti usadili v autobuse, ktorý sme získali sponzorsky a s ochotou pomôcť pri tak očakávanej aktivite. viac...

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÁ  ÚSTREDNÁ  HVEZDÁREŇ  v HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI  S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI  ASTRONOMICKÝMI  KABINETMI,

CENTRAMI  VOĽNÉHO  ČASU

A REGIONÁLNYMI  OSVETOVÝMI  STREDISKAMI

  

vyhlásili

 

XXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

 VESMÍR  OČAMI  DETÍ

 

Dňa 26. februára 2010 deti z triedy VČIELOK a SOVÍČAT poslali do súťaže svoje výtvarné práce spracované ľubovoľnou technikou o formáte A4 a A3. Všetky deti chceli vyjadriť svoje prežívanie a objavovanie nekonečného Vesmíru, každý sa chcel zapojiť, veď zážitkov z návštevy v Hurbanove bolo neúrekom, no do súťaže sme mohli zaslať maximálne 10 prác.

My sme však zachytili všetky, ktoré postúpili do školského kola a tých bolo naozaj neúrekom.

 

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31.marca 2010 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je plánované na 9. apríla 2010.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

 

 

 

Hlavná stránka