Polícia

 

Prekrásne babie leto prilákalo na jesenné slniečko dňa 23. septembra 2010 nie len deti z Materskej školy a žiakov základných škôl, ale aj ujov z Mestskej polície v Komárne so svojimi štvornohými kamarátmi, ochotnými bojovať za spravodlivosť a obranu svojich pánov.

Tak ako práca s deťmi si vyžaduje premyslenú prípravu, tak isto aj ukážka sa musela poriadne premyslieť, aby deti všetko videli, nebáli sa a samozrejme aby bola zabezpečená bezpečnosť vo všetkých smeroch. Tento čas prípravy si deti krátili voľnými hrami na školskom dvore, až kým neprišla tá očakávaná hodina, na ktorú sa veľmi tešili. Spoločne s deťmi zo škôl si našli svoje miesta a začala sa ukážka práce so psami – výcvik mladých psov, aportovanie, vyhľadávanie zlodeja, útok na nepriateľa, útok pri krádeži, pri úniku motorovým vozidlom, či vyštekanie nepriateľa v úkryte.

Perfektné výkony deti sledovali s údivom a zatajeným dychom čo sa bude diať... Úspech aktérov bol odmenený veľkým potleskom. Veľkým zážitkom pre deti bola aj možnosť sadnúť si do zásahového vozidla, vyskúšať si naozajstné putá, obušok, megafón, reflexné vesty a pod.

Do Materskej školy sa deti vrátili plné bohatých dojmov, ktoré sa okamžite rozvíjali v ich ďalších hrách s dobrým pocitom, že sú ujovia a ich verní pomocníci neustále v strehu aby každý deň bol pre nich šťastným, veselým a bezpečným.

Týmto sa im chceme veľmi pekne poďakovať za ochotu prísť medzi nás a za odmenu svojej tak riskantnej a obetavej práce, za malý darček, ktorý pošteklil jazýčky deťom, im pošleme dojmy a zážitky prostredníctvom výtvarných techník, ktoré si zvolia deti samé.

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Deti a pani učiteľky

 

 

16.04.2010 Polícia medzi najmenšími

 

Je názov zaujímavej a užitočnej aktivity, ktorá sa konala v Materskej škole dňa 16. apríla 2010 v dopoludňajších hodinách , keď z detských očí žiarilo napätie i zvedavosť, tiež rešpekt pred každou políciou.

Netrvalo dlho a príslušník dopravnej polície si získal medzi deťmi pozornosť a záujem o výzbroj, výstroj, ukážky a dobré rady. Prirodzený detský záujem sa prejavil v rozhovore, počúvaní, tiež sebareflexii a vyvodzovaní správneho riešenia hlavne dopravných situácií v cestnej premávke a pri hrách detí v blízkosti cestnej komunikácie.

Deti presvedčivo opisovali priestupky hlavne svojich najbližších, ktoré svojou vážnosťou a poučením zo strany tých najmenších vyvolali aj skrytý úsmev na perách dospelých. Ale čo sa patrí, to sa patrí a predpisy treba dodržiavať vždy a všade!

Preto aj táto aktivita zohrala dôležitú zložku plnenia hlavne sociálnych, informačných, osobnostných a komunkatívnych kompetencií v predprimárnej výchove a vzdelávaní detí v predškolskom veku.

 001 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
002 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
003 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
004 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
009 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
010 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
011 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
012 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
013 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
014 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
015 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
016 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
017 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
018 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
020 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
021 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
022 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
023 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
024 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
025 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
026 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
027 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
029 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg

 

Dňa 29. marca v dopoludňajších hodinách do Našej Materskej školy opäť zavítali milí hostia z Mestskej polície v Komárne, ktorí nepriviedli svojich štvornohých kamarátov, ale sa obliekli do služobných uniforiem a predstúpili pred deti.

Základnými atribútmi aktivít, ktoré realizujú títo policajti je  najmä forma interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí, súťaží, v MŠ hrami a priamymi aktivitami je zvýšiť dôveru detí a mládeže, verejnosti voči polícií, naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy, vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť na psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť konzumentskú komunitu, upozorniť a poradiť deťom a starším občanom proti konkrétnemu i potencionálnemu násiliu a nebezpečenstvu, zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i za bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo iných miestach, pri rôznych aktivitách, ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok, upozorniť na dopravnú výchovu na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života. Toto všetko a ešte množstvo iných činností vykonáva mestská polícia.

Deti počúvali so zatajeným dychom, no okrem krásnych uniforiem sa im páčili pomôcky, ktoré polícia využíva pri práci, obrázky a veľkú radosť im spravili aj reflexné vesty, ktoré určite využijú pri hrách na dopravu či v reálnej dopravnej akcii v doprovode rodičov či inej zodpovednej osoby.

 

Otázky a zážitky detí nemali konca, no práca políciu volá, zákon je nekompromisný a tak sme sa museli rozlúčiť.

 

 

 

 

Deň – 26.november 2009 bol naplnený množstvom prekvapení a neočakávaných návštev. Jednou z nich bola návšteva Mestskej polície z Komárna, no nie v sprievode svojich štvornohých priateľov, ale s náručou plnou hračiek a darčekov pre deti, ktoré poslali výtvarné práce na pamiatku prežitého dňa v jesennom období, kde si mali možnosť pozrieť priamu ukážku štvornohých priateľov ľudí, ktorí chránia Našu bezpečnosť a kľudné sníčky.

 

 

 

Dňa 04.11.2009 do Materskej školy na Kapitánovej 29 v Komárne zavítala dlho očakávaná návšteva zamestnancov mestskej polície v Komárne, ktorých sprevádzali ich štvornohí priatelia. Na školskom dvore plnom detí sme priamo videli ich zodpovednú a tak riskantnú prácu. Najprv deti spoznali prácu psovodov, prečo je pes tak dôležitý pri práci policajtov, ako vedia poslúchať, útočiť, aportovať, vyhľadávať, cvičiť, zadržiavať zlodejov, skákať cez prekážky a mnoho iných aktivít. Cvičených psov bolo veľa, ale veľkú radosť deťom priniesol aj malý psík v červenom overalíku, ktorého si deti s radosťou pohladili a tiež šteňa, ktoré sa stáva hravou formou budúcim útočným a ochranným psom. Napriek jesennému počasiu deti sledovali ukážku so záujmom a nadšením. Záver patril veľkému potlesku a poďakovaniu za tak nádhernú a hodnotnú návštevu, s ktorou sa nie každé dieťa stretne a má možnosť ju vidieť v priamej akcii.

Po návrate do svojich tried sa deti nevedeli vyrozprávať zo svojich dojmov a zážitkov, čo deklarovala aj túžba svoje prežívanie vyjadriť kresbou. Výtvarné práce určite deti pošlú ako odmenu Komárňanským mestským policajtom a ich nerozlučným priateľom - psom s veľkým ĎAKUJEME.

Túto priamu ukážku si určite zopakujeme aj v letných mesiacoch a pozveme na ňu aj deti zo ZŠ Ul. pohraničná.

Mestská polícia v Komárne je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Komárno.

 

 

 

Hlavná stránka