Spevácky krúžok – p. Kerepecká

 

Spevokol 01.12.2011

 

001 skolka spevokol 01.12.2011.jpg
01.12.2011 16:10
004 skolka spevokol 01.12.2011.jpg
01.12.2011 16:10
005 skolka spevokol 01.12.2011.jpg
01.12.2011 16:11
 

 

16.06.2011 Charitatívne vystúpenie v evanjelickom kostole – spevokol Hviezdička

 

 

27.05.2011 17:30 Vystúpenie spevokolu HVIEZDIČKA vo vojenskom kostole v Komárne

 

 

13.04.2011 Súťažná prehliadka "Mládež spieva" MsKS Komárno

001 skolka mladez spieva 13.04.2011 streda.jpg 005 skolka mladez spieva 13.04.2011 streda.jpg viac...

 

 

06.04.2011 o 16:00 v Matici - vystúpenie spevokolu Hviezdička

011 vystupenie skolka 06.04.2011 st.jpg 046 vystupenie skolka 06.04.2011 st.jpg viac...

 

 

12.11.2010 Vystúpenie speváckeho zboru na výstave Žitnoostrovské pastelky v hoteli Panoráma v Komárne

 viac...

 

 

17.06.2010 Charitatatívne vystúpenie detského speváckeho zboru Hviezdiča v evanielickom kostole v Komárne

 

 

 

 

 

 

 

001 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

002 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

003 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

004 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

005 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

006 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

008 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

009 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

010 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

011 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

012 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

013 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

015 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

016 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

017 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

018 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

019 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

020 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

 

 

 

13.05.2010 odpoludnia Deň matiek - vystúpenie detí

12.05.2010 odpoludnia Deň matiek - vystúpenie detí

11.05.2010 odpoludnia Deň matiek - vystúpenie detí 

 

 

V utorok, 27. apríla 2010 sa v DOME  MATICE  SLOVENSKEJ  v Komárne, konala prehliadka hudobnej tvorivosti detí z materských škôl v záujme skvalitnenia hudobnej výchovy v Našom okrese pod názvom Deti deťom

022 deti detom 27.04.2010 utorok.jpg 034 deti detom 27.04.2010 utorok.jpg viac...

 

Dňa 20. apríla 2010 sa konala Okresná súťažná prehliadka detských speváckych zborov 41. ročník pod názvom Mládež spieva 2010, ktorú usporiadal Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Komárne.

008 mladez spieva 20.04.2010 utorok.jpg 013 mladez spieva 20.04.2010 utorok.jpg  viac...

Spievanie Fašiangový karneval 11.02.2010

 

Vystúpenie detí v domove dôchodcov 23.11.2009

 

p. Kerepecká a deti 28.10.2009

 

Koncert Jún 2007 - video

 

 

 

Hlavná stránka