Výtvarné aktivity

 

 

NAJKRAJŠÍ  SEN . . .

  

Tak sa volá výtvarná súťaž, pre materské a základné školy, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času – Rozmarínova č. 2 v Komárne.

Témou bola : Sen – želania, priania a túžby detí , ale aj skutočné vysnívané sny.

Cieľ: Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami . Súťaž im poskytla neobmedzenú možnosť pre sebarealizáciu svojich malých výtvarných diel.

Vernisáž sa uskutočnila v stredu 30.11.2011 o 14.00 hodine v priestoroch CVČ v Komárne.

Na tejto vernisáži sa prezentovalo 12 výtvarných prác detí z triedy Včielok a Lienočiek, kde čestné uznanie a diplom obdržali  :

Filip KAJAN   a   Marek RAJKO.

 Úprimne gratulujeme!

 Samozrejme sme boli aj my zvedaví na detské práce, preto sa deti z Materskej školy spoločne vybrali prezrieť si túto výstavu, ktorá sa im veľmi páčila a každý si vedel vybrať ten „svoj“ detský sen.

 

004 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:48
005 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:49
006 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:49
007 skolka najkrajsi sen 01.12.2011.jpg
01.12.2011 11:50

 

 

14.04.2011 výtvarné práce, s ktorými sa zapojili Naše deti z triedy Včielok a Sovíčatdo výtvarno-literárnej súťaže v rámci 20. ročníka Komárňanských dní, ktorej vyhlasovateľom je Centrum voľného času v Komárne.

 

003 skolka moj sen o komarne 14.04.2011 st.jpg 011 skolka moj sen o komarne 14.04.2011 st.jpg viac...

 

 

Aj v tomto školskom roku 2010/2011 sa Naša Materská škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, ako XXVI. ročník, ktorú vyhlásila SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ v HURBANOVE v spolupráci s HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU a REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI.

Do súťaže sme sa zapojili s 11. prácami jednotlivcov, ktorí predstavujú 1. kategóriu súťažiacich – deti predškolského veku.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2011 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je plánovaná na 8. apríla 2011.

 

 

 

 

 

05.11.2010 Kresby polícii

003 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg 012 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg 011 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg viac...

 

14.04.2010 Prírodné krásy krásy Komárna

046 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg 047 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg 038 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg viac...

 

25.02.2010 Literárno výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2010

viac...

 

25.02.2010 Vesmír očami detí

viac...

 

12.02.2010 Dojmy z Fašiangového karnevalu.

 viac...

 

21.12.2009 ŽITNOOSTROVSKÉ  PASTELKY  2009

viac...

 

26.11.2009 výtvarné práce pre Mestskú políciu

viac...

 

Výtvarné práca v materskej škole október 2009

 

Výtvarné práca v materskej škole september 2009

 

Maľovanie apríl 2007 - video

Hlavná stránka