Triedy

Školský rok 2014/2015

 

IV. veková skupina, deti 3-4 ročné - LIENOČKY:

 1. Marek BERECZ

 2. Zsombor BARA

 3. Ester BORKA

 4. Jakub DUBRAN

 5. Nina GLÉZOVÁ

 6. Dmytro CHORNEY

 7. ZSófia KULACS

 8. Šarlota MAJEROVÁ

 9. Lili Anna BEDECS

 10. Marco Nguen Le

 11. Mia POLÁKOVÁ

 12. Tomáš  ÖRI

 13. Ivan PISAROVÁ

 14. Samuel Juraj BAČA

 15. Ármín SZABAD

 16. András SZŐKÖL

 17. Marian VARGA

Triedne učiteľky : Zlatica  LIBAIOVÁ a Eva  MÁDELOVÁ

 

 

 

V.  veková skupina, deti 3-6 ročné - VČIELKY:

 1. Martin CSERI

 2. Liána ČENKYOVÁ

 3. Attila DOBAY

 4. Áron FARKAS

 5. Šimon FARKAŠ

 6. Charlote FRONCOVÁ

 7. Asijat GEREJCHANOV

 8. Zara HARISOVÁ

 9. HUY Roman PHAMHONG

 10. Daniela JANÍKOVÁ

 11. Simona KAJANOVÁ

 12. Nicole KIS

 13. Nikolas KOPČOK

 14. Oliver KRAJCER

 15. Lilian KREŠTENANSKÁ

 16. Adela LOPATOVÁ

 17. Peter Jozef ŠIMON

 18. Tibor SÓOS

 19. Daniel SZABÓ

 20. Rebeka VOLÁRIKOVÁ

 21. Viktória VÖRÖSOVÁ

Triedne učiteľky: Marta  ADAMEKOVÁ  a  Iveta  GALLAIOVÁ

 

VI. veková skupina, deti 5-6 ročné - SOVÍČATÁ:

 1. Boglárka BARA

 2. Boris BITTER

 3. Dóra CZANIK

 4. Patrik DEBROVSKÝ

 5. Viktória FARKAŠOVÁ

 6. Oliver HAIM

 7. Igor HEGEŰS

 8. Natália HLUŠKOVÁ

 9. Tamara HORVÁTHOVÁ

 10. Zsolt KONRÁD

 11. Dominika KUBIŠOVÁ

 12. Dárius KUTRUC

 13. Patrice MUHAR

 14. Zsolt NAGY

 15. Alex ÓDOR

 16. Karin PIKOROVÁ

 17. Ádam SZALAY

 18. Viktória ŠIJIRMANOVÁ

 19. Rúth Karin TAKÁCS

 20. Denisa TÓTHOVÁ

 21. Hanna UJJOVÁ Nela

 22. Helen VARGA


Triedne učiteľky:  Mária KRÁLOVÁ  a  Jana JOBBÁGYOVÁ 

 

 

 

 

 

 

IV. veková skupina, deti 3-4 ročné - LIENOČKY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

V.  veková skupina, deti 3-6 ročné - VČIELKY:

 

       
       
       
       
       
       

 

 

VI. veková skupina, deti 5-6 ročné - SOVÍČATÁ

                                                                                                        

       
       
       
       
       
       
     

 

Hlavná stránka